Wewnątrzszkolny Konkurs Matematyczny

W drugim semestrze tego roku szkolnego nauczycielki matematyki zorganizowały Wewnątrzszkolny Konkurs Matematyczny. Pierwszy etap odbył się w maju, gdzie chętni uczniowie rozwiązywali test  na poziomie swojej wiedzy. Dwie osoby, które otrzymały najwyższy wynik w klasie przeszły do drugiego etapu. Na początku czerwca ww. uczniowie konkurowali w parach na poziomie swojego rocznika. W klasach ósmych jedyną konkurencją był matematyczny escape room. Zwyciężyła drużyna, która najszybciej odkryła prawidłowy kod do kuferka z nagrodami. W klasach niższych uczniowie rozwiązywali krzyżówki, składali orygami, układali tangramy, domina czy odpowiadali na pytania.

Zwycięskie pary otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców na koniec roku szkolnego.

Gratulujemy!!!

Powiększ tekst
Wysoki kontrast