Grudniowe spotkanie poetyckie

9 grudnia 2019 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie poetyckie z p. Łucją Dudzińską, poetką, animatorką kultury, laureatką wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Po uroczystym przywitaniu p. Dudzińskiej i przeczytaniu jednego z jej wierszy przez Jędrzeja Balińskiego Kinga Szymkowiak oraz Julia Kędzia przeprowadziły wywiad z gościem. Uczennice pytały poetkę o  to, skąd czerpie inspirację do tworzenia swoich wierszy, jak przebiega u niej proces powstawania utworu. Pytania dotyczyły także ewentualnych trudności i radości płynących z umiejętności oraz potrzeby pisania tekstów poetyckich. Pani Dudzińska była niezwykle otwarta na rozmowę. Było to szczególnie widoczne w momencie, kiedy po wywiadzie i recytacji Kingi nadeszła chwila na pytania od widowni oraz krótką analizę prac młodzieży, analizę – dodajmy – dokonaną przez poetkę. Nasz wspaniały gość z dużym zainteresowaniem analizował wiersze dzieci, udzielał rad i wskazówek. Uzyskując od p. Dudzińskiej słowa zachęty do dalszego pisania, uczniowie z każdą minutą stawali się coraz bardziej odważni, pokazywali więcej swoich prac oraz zadawali kolejne pytania.  

Niezaprzeczalnie zatem poezja tego dnia wkroczyła do szkolnej auli i przestała być czymś, z czym należy spotkać się ,,za karę”. Rozmowa z poetką pozwoliła uczniom zauważyć, że wyrazić siebie można także przez wiersz, że opowieść o własnych przemyśleniach ma prawo stać się literaturą, wreszcie – że słowo pisane daje nam więcej możliwości niż mogłoby się wydawać.

Za tak wspaniałą lekcję nie pozostaje nic innego jak jeszcze raz podziękować poetce, a także Radzie Rodziców, bez której wsparcia dzieci nie miałyby możliwości wzięcia udziału w takim wydarzeniu.

                                                                                                           Sara Ratajczak

Powiększ tekst
Wysoki kontrast