Godziny uzupełniające z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka

Od 1 września 2021 r. zostają uruchomione dla uczniów godziny uzupełniające z przedmiotów język polski, język angielski, matematyka. Zgłoszenia – deklaracje uczestnictwa w ww. zajęciach uczniowie przekazywali wychowawcom do końca czerwca 2020/21.
Z uwagi na organizację pracy szkoły zajęcia uzupełniające może prowadzić inny nauczyciel niż uczący wybranego przedmiotu w danej klasie.
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem. Harmonogram dostępny będzie w 2 tygodniu września.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast