Jak uczniowie klas pierwszych świętowali DEN

W czwartek 13 października uczniowie klasy 1a i klasy 1b świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Święto uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły.

W tym dniu odświętnie ubrani spotkaliśmy się z panią wicedyrektor, panią Katarzyną Hałasińską-Szczepańską.

Pani wicedyrektor złożyła nam życzenia, wręczyła pierwszy, ważny dokument jakim jest legitymacja szkolna, a także każdy z nas otrzymał zdjęcie klasowe, które mieliśmy wykonane na początku roku szkolnego.

W tym dniu również gorąco przywitaliśmy nowego kolegę, który został przyjęty w poczet uczniów naszej szkoły. Nowy uczeń został pasowany na ucznia dużym niebieskim ołówkiem, a także otrzymał
z rąk pani wicedyrektor dyplom, chustę odblaskową i ołówek. Na zakończenie spotkania przedstawiciele klasy 1a i 1b złożyli życzenia pani wicedyrektor i wręczyli słodki upominek.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast