Akcji sprzątania terenów zielonych wokół szkoły

Szanowni Państwo,

Wszystkim zaangażowanym Uczniom i Rodzicom składam serdeczne podziękowanie za udział w akcji sprzątania terenów zielonych wokół szkoły w dniu 10 października 2020 r. Akcja przebiegała bardzo sprawnie. Zebraliśmy ogromną stertę śmieci, przycięte zostały drzewa i krzewy, a także oczyszczone i przygotowane do malowania balustrady przy świetlicy dla najmłodszych.

Szczególnie dziękuję organizatorom tego przedsięwzięcia: Radzie Rodziców reprezentowanej przez Panią Beatę Demianowską, Pani Małgorzacie Niklaus i wolontariuszom z firmy Amazon, którzy zorganizowali ciekawe warsztaty ekologiczne dla dzieci, nagrody i poczęstunek dla uczestników oraz Rodzinie Państwa Sytiuk, która profesjonalnie przeprowadziła przycinkę drzew i krzewów poświęcając dwie kolejne soboty dla Szkoły.

Dziękuję Uczniom, którzy licznie zaangażowali się w akcję i pracownikom Szkoły, którzy nie liczyli czasu.

Z poważaniem
Halina Seifert

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14 października to Dzień Komisji Edukacji Narodowej potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowali pod opieką pani Beaty Krzemińskiej prezentacje, które można obejrzeć poniżej:

Prezentacja1, Prezentacja2, Prezentacja 3.

Grupa uczniów pod opieką pani Henryki Ignatowicz przygotowała również film z życzeniami dla nauczycieli, który był prezentowany podczas rady pedagogicznej w dniu 14.10.2020 r.

To dzień, w którym obchodzimy polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które ustanowione zostało w 1972 roku. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w dniu 14 października 1773 roku.

Wszystkim uczniom dziękujemy za życzenia!

Powiększ tekst
Wysoki kontrast